webmail bejelentkezés

Felügyeleti szervek

A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki
minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén az
NMHH-hoz vagy a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez:
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság
Cím: 6721 Szeged Csongrádi sgt. 15.
Levelezési cím: 6701 Szeged Pf.689.
Telefon: 62-568-300
Telefax: 62-568-368

Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér,
kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén:
Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Tel: (76)513-765, (76)481-027
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1088 Budapest, József krt. 6. Tel: (1)459-48-00

A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén:
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest V, Alkotmány u. 5. (levélcím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) Tel: (1) 472-8900

A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita
esetén:
Bácsalmás Város Önkormányzat jegyzője
Bácsalmás 6430 Gróf Teleki József utca 4 /8
Telefonszám:79/541 - 460

Az első fokon illetékes bírósági fórum:
Baja Városi Bíróság
650 Baja. Kazinczy Ferenc utca 1 /3
Telefonszám: (79) 322-144
Bács-Kiskun Megyei Törvényszék
6000 Kecskemét, Rákóczi F. u. 17-19.
Telefonszám: 76/519-519

 

Aktualitások

2014.06.30.

Az alábbi linkeken érhetők el gyermekvédelmi tartalomszűrő szoftverek:

Norton Family szűrőszoftver

Dolphin Knight szűrőszoftver

Mindkét oldal magyar nyelvű. Telepítésükkel és használatukkal kapcsolatban kollégáink a +36(40) 620-630-as számon adnak tanácsot.

 
2009.05.11.

A hazánkban is méltán elismert, főleg a vidéki területeken erős szolgáltatók a vezetékes szolgáltatók sebességversenyére reagálva új technológiákat vezettek be.

 

Címlista

Nidocom Bt.

Ügyfélszolgálati iroda:
Bácsalmás, Szent János u. 21.

Jelentkezés, hibabejelentés és számlázás:

+36(40) 620-630

+36 (40) 850-200 hamarosan megszünik

Rendszeradminisztrátor telefonszáma:
+36 (79) 542-120

E-mail:
nidocom@nidocom.hu